De rivieren Asopos
Wie zoekt op de namen Asopos, Asopus of Asôpos ontdekt dat er vijf rivieren zijn in Griekenland die (deels) één van deze namen hebben. In alle gevallen gaat het om namen met een directe verbinding met de Griekse mythologie. Een mooie beschrijving geeft de volgende site: www.mlahanas.de

Rivier Asopos bij Thermopylae
Deze afbeelding toont een uitzicht over de rivier Asopos, bij Thermopylae. Volgens Herodotus, die de geschiedenis van de strijd tussen de Grieken en Perzen in 480 vC beschrijft: “. De rivier Asopus stroomt … voor een tijdje langs de voet van de heuvels”

asoposriver_a

Wat heb ik met Asopos?
……Asopos vervolgde daarom Zeus en streed met hem, totdat Zeus hem versloeg met zijn bliksem, waardoor hij in zijn bedding werd teruggedreven….. (bron Wikipedia)
De riviergod Asopos uit Griekse Mythologie belichaamt voor mij de centrale waarde van water en natuur, met de rivier als inspiratiebron. Rivieren zijn de levensaders van het landschap. Zoals het water het landschap heeft geschapen, zo vormen de rivieren daarvan het meest zichtbare bewijs. In de buurt van de rivier tonen natuur en landschap zich in hun maximale variëteit en kracht: het spel van meanderen, gradiënten, biotische en a-biotische verschillen boeit mij altijd weer. Ik ben een rivier-mens.
Asopos werd teruggedreven in zijn bedding. Deze tekst haalde mij over om te kiezen voor de naam Asopos. Voor mij voelt het terugtrekken in de bedding als thuis komen, als terugkeren naar mijn wortels en uitgaan van mijn eigen kracht. Hoewel mijn kennis en ervaring zich de laatste jaren over een breder werkveld heeft uitgebreid, zal de band met het water altijd blijven. De kracht van de natuur en het water zijn verbonden met mijn toekomst en mijn bedrijf.

“Mijn rivier”: de Drentse Aadrentse aa_site

Wie was Asopos?
Wikipedia schrijft: Asopus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was een riviergod en volgens de meest algemene overlevering de zoon van Oceanus en Tethys (en dus één van de Oceaniden). Hij was de vader van twee zonen en van twaalf tot twintig dochters. De bekendste daarvan is Aegina, die door Zeus in de gedaante van adelaar ontvoerd werd.
Toen Asopus zijn dochter overal zocht, openbaarde Sisyphus hem eindelijk, wie haar had weggeroofd. Asopus vervolgde daarom Zeus en streed met hem, totdat Zeus hem versloeg met zijn bliksem, waardoor hij in zijn bedding werd teruggedreven. Ook zijn andere dochters werden later door goden ontvoerd.

Vermoedelijk is dit een mythische voorstelling van zwerftochten, of van de stichting van koloniën, ondernomen door de stam, die de oevers van den Asopos bewoonde. Een rivier met die naam lag in Boiotië, een andere in de Peloponnesos. Deze verschillende rivieren worden in de mythen dikwijls met elkander verward.

river Asopus_plaatjes