Brede OAS studie BMWE

Brede OAS studie BMWE

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onderzoeken samen de optimalisatiemogelijkheden in vier zuiveringskringen. Zij doen dit samen met waterschap Noorderzijlvest. In de OAS studie worden alle gegevens van riolering, zuivering en oppervlaktewater in een vergelijking opgenomen en wordt een afwegingskader voor te nemen maatregelen opgesteld.