Ondersteuning gemeente Noordenveld

Logo gemeente Noordenveld

De gemeente Noordenveld heeft begin 2016 tijdelijk ondersteuning gevraagd. Hiertoe heb ik twee adviezen opgesteld en operationeel vertaald. Dit betreft het opzetten van een grondwatermeetnet en het analyseren en nemen van maatregelen tegen wateroverlast in Norg.