jeroenPersoonlijke missie

Mijn inbreng/aandeel leveren aan een volhoudbare toekomst voor de regio Noord-Nederland, toegespitst op de ontwikkeling van waterbeheer, energie en ruimtelijke ordening.

Ik heb tenminste 10.000 uren gewerkt aan:
De waterketen, stedelijk waterbeheer, water en ruimtelijke ordening, zonne-energieprojecten

Wanneer ben ik op mijn best?
Ik ben op mijn best in complexe situaties, waar bestuur, inhoud en vakmanschap elkaar tegen komen. Ik ben gedreven in het organiseren van veranderingsprocessen ten behoeve van maatschappelijke doelen.
 

Wat zijn drie mooie voorbeeldprojecten?
(1) Het proces van samenwerking in de waterketen boeit mij mateloos. Het is een proces waarin op basis van drie hogere doelen (kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid) samenwerking tot stand komt tussen mensen en organisaties van geheel verschillende aard. Ik beschouw het als een boeiend, maar ook maatschappelijk noodzakelijk proces om 27 gemeenten, twee waterschappen en twee waterbedrijven tot structurele samenwerking te bewegen.

(2) Het mooiste project waar ik zelf mede het initiatief toe genomen heb is de structuurvisie voor de Meerweg in Haren. De contacten met omwonenden en bedrijven, de integratie van ruimtelijke ordening, water, natuur en verkeer, de financierbaarheid en de politieke realisatie vormen de stukjes van een complexe puzzel die hopelijk de komende jaren in elkaar wordt gezet.

(3) Zonnedak is voor mij een project en een bedrijf tegelijk. Het geeft invulling aan mijn missie om grootschalige zonne-energieprojecten in Nederland te realiseren. Alhoewel ik samen met Bardo Heeling en Peter van den Bosch al twee werk aan de realisatie van dit project, geloof ik nog steeds in het concept. Uiterlijk in 2014 moet het eerste grote zonnedak verrijzen, en zullen we dit concept echt gaan uitbouwen.

Specialiteiten:
– Samenwerken in de waterketen
– Ontwikkelen van projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening en waterbeheer
– Integratie van water, energie en ruimtelijke ordening
– Procesmatig ontwikkelen
– Veranderingstrajecten in een multidisciplinaire omgeving
– Dagvoorzitter, inspirator en facilitator
– Schrijven van columns