dodenweg_prDit is een boos stukje! Ik heb al vaker stil gestaan bij de vele dieren die worden doorgereden op de A28, op Harens grondgebied. Dat dit een echte dodenweg is bleek uit een artikel in het Dagblad van 8 november . Hier werd de trieste balans opgemaakt van de afgelopen periode. Dit is wat er zoal dood langs “onze” snelweg werd aangetroffen:
1 otter
5 bevers
1 wasbeerhond
Meerdere vossen en ree├źn
Bij de zoogdierenvereniging denken ze dat er zo’n 1000 bevers in Nederland voorkomen. Als er dan vijf in onze gemeente worden doodgereden dan kun je welhaast van een nationale ramp spreken in beverland. Haren is een inktzwarte gemeente in beverland, waar blijkbaar niemand zich om bekommerd. Hier word ik dus heeeel boos van!

In het bewuste artikel pleiten Groninger Landschap en IVN voor het plaatsen van 10 km raster en een paar faunaduikers onder de snelweg. Waar hebben we het over! Waarom staat dat er niet al lang! We hebben het over een locatie midden in de Ecologische hoofdstructuur (dat ze nu nationaal natuurnetwerk noemen, blijkbaar om dit soort schandplekken weg te poetsen), midden in het Nationaal Landschap Drentse Aa, op plek waar alle ruimte is om de zaken goed te regelen.

Ongeveer acht jaar geleden heb ik toenmalig gedeputeerde Bleker al met klem gevraagd om maatregelen te nemen. Die zouden er op termijn zeker komen, werd mij verzekerd. Intussen weten we natuurlijk dat Bleker zijn natuurbeleid met de mond beleed en het ondertussen met de handen afbrak. Er gebeurt bijna nog minder dan niets, er is niet eens een plan.

Ondertussen is er wel weer volop geld voor nog meer asfalt, wegen worden verbreed en verdubbeld en op de meest vreemde plaatsen verschijnen opeens rotondes. Toch wel zuur dat de bevers en otters op dat zelfde asfalt binnenkort weer worden doodgereden, omdat er werkelijk totaal niet naar om wordt gekeken.

Hoe lang moet deze schande nog voortduren? Het is tijd voor actie! Harde actie! We moeten binnenkort maar eens een levende afrastering van boze burgers langs de A28 maken. Ik word steeds bozer!