grunneger power_prReclame maken voor een coöperatie, mag dat? Ik kan het niet laten. Als dit stukje u aanspreekt, dan kunt u zich aansluiten. Zo niet, dan slaat u dit stukje toch gewoon over? Ik merk, dat uw nieuwsgierigheid overwint, u wilt weten waar het over gaat.

Grunneger Power is de nieuwe energiecoöperatie voor Groningen en Haren. Mijn stelling is, dat iedereen die een duurzame toekomst voorstaat, zich hierbij zou moeten aansluiten. De energievoorziening is de grootste uitdaging voor de toekomst. Tegenwoordig is de energievoorziening vooral in handen van multinationals met een duur bestuur met grote politiek/economische belangen. De enorme opschaling, die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, is ten koste gegaan van lokale binding en de lokale maat van de energievoorziening. De energie is daardoor goedkoper geworden, maar het duurzamer maken van de energievoorziening is daardoor ook zo goed als onmogelijk geworden, wat de enorme advertenties in de dagbladen ons ook vertellen.

Grunneger Power is daarom de tegenbeweging, die we nodig hebben om weer zelf invloed te krijgen op onze energievoorziening, en vermoedelijk de enige weg naar meer duurzame energie-opwekking in ons eigen dorp en in de stad. Het zou toch goed zijn, als de winsten op onze energiepremie niet in verre zakken verdwijnen. Ook is het goed, dat een lokale energiecoöperatie kan zorgen voor lokale werkgelegenheid.

De activiteiten van Grunneger Power staan dit jaar in het teken van dienstverlening bij de aanschaf van zonnepanelen en aan verduurzaming van gebouwen van verenigingen van eigenaren. Hopelijk slaat het aan en kan de coöperatie doorgroeien naar energieleverancier. Wat nieuw is in Groningen, bestaat al op veel plekken in de wereld. Eigenlijk is de coöperatie een beetje een ouderwetse vorm van gezamenlijk ondernemen. Van de roemruchte geschiedenis van coöperaties in ons land is niet veel meer bekend. Ik heb daar toch al jong wat van mee gekregen. Mijn grootvader behoorde tot de oprichters van de Groninger Coöperatieve Bouwonderneming. Hij is daar zijn leven lang trots op geweest. Met mijn pleidooi voor Grunneger Power treed ik dan ook een beetje in zijn voetsporen. Doe mee, kijk eens op de website van deze fantastische club!