waterkwaliteit is woonkwaliteit_prWoningen aan het water zijn gemiddeld meer waard en doen het vaak goed op de woningmarkt. Dat is toch mooi meegenomen in deze tijd. De suggestie is dan natuurlijk, dat het gaat om wonen aan schoon water, niet aan een vieze stinksloot. Die hebben we gelukkig niet veel meer in Nederland. De laatste dertig jaar is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Toch heeft het water in de stad het vaak nog moeilijk. Dat komt vooral, doordat er in de stad veel gemengde riolen liggen. Dit zijn riolen, waar zowel regenwater als afvalwater op geloosd wordt. Regent het nu heel hard en valt er een flinke hoeveelheid, dan kan het riool dit niet aan. Een aantal keren per jaar stort er dan water uit het riool over op het oppervlaktewater. Dan wordt ons mooie oppervlaktewater opeens belast met een flinke plons verdund afvalwater. Eigenlijk een heel ongewenste situatie, want van dat afvalwater willen we nu graag af en we hoeven dat niet voor onze neus langs te zien drijven. De enige twee remedies voor dit probleem zijn: minder regenwater in het riool en meer doorstroming in het oppervlaktewater. Gelukkig is hier bij het opknappen van wijken tegenwoordig veel aandacht voor. In Vinkhuizen en Lewenborg zijn deze projecten bijvoorbeeld in de afgelopen jaren tot stand gekomen. Regenwater is van het riool af gehaald (afkoppelen heet dat) en wordt rechtstreeks naar de vijvers geleid. Tegelijk worden er meer verbindingen tussen vijvers gemaakt, zodat men het water kan laten stromen. Dat is nou waterwerk met waterwerk maken.