Waterambassadeur


waterketen_blg

Vanaf medio 2010 tot 2015 vervulde ik de functie van Waterambassadeur voor Groningen en Noord-Drenthe. Als intermediair tussen 27 gemeenten, 2 waterschappen, 2 waterbedrijven en 2 provincies vervulde ik een rol als procesmanager bij het tot stand brengen van samenwerking in de waterketen. Dit boeiende proces heeft geleid tot concrete maatschappelijke besparingen, kwaliteitsverbetering en vermindering van personele kwetsbaarheid. De toekomst van een duurzame waterketen is een flinke stap dichterbij gekomen.