Watertakenplan Fluvius

fluvius_prIn 2014 ben ik samen met Diane Krijt en Jan Hartemink gestart met het opstellen van het Watertakenplan Fluvius. Dit plan gaat de gemeentelijke rioleringsplannen van Hoogeveen, Meppel, De Wolden, Midden-Drenthe, Westerveld en Steenwijkeland. Voor waterschap Reest en Wieden maakt het plan de verbinding met de zuiveringstaak. Het plan vormt een belangrijke schakel bij het invullen van de samenwerking in de waterketen. Mieke Bos (ROmiek) is verantwoordelijk voor de verbeelding, het logo en de opmaak van dit plan. Eind 2015 moet het Watertakenplan zijn vastgesteld.